Translation

Samfunnsfarmasi

Bokomslag.jpgDette er er nettsidene til læreboken Samfunnsfarmasi – legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse.

Boken er den første norske lærebok i samfunnsfarmasi, og boken beskriver farmasøyters oppgaver og ansvar i samfunnet og legemidlers betydning for folkehelsen i ulike faser av livet. Vi får innsikt i farmasiens historie, profesjon og yrkesarenaer og følger legemidlet fra idé og klinisk utprøving til markedsføring og alminnelig bruk i befolkningen.

Forfatterne ser nærmere på helsevesenet og apotek- og legemiddellovgivningen samt det globale legemiddelmarkedet. Boken gir også en introduksjon til legemiddelepidemiologi og
-økonomi og en innføring i begreper som medikalisering og sosial ulikhet i helse.

Boken retter seg særlig mot farmasistudenter på bachelor- og masternivå.

Nettressursene har oppgaver til hvert kapittel, med løsningsforslag til de fleste oppgavene. Dessuten er det en nyttig lenkesamling.

Anne Gerd Granås er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen.

Kjersti Bakken er førsteamanuensis ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen, og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

 

Andre relevante lærebøker:
Legemiddelanalyse, 2. utg.
Legemidler og juss

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern